KAKO DO PETELINOVIH DOLIN?

Iz Iga nas lepa, široka in asfaltna pot vodi na Kurešček. V vasi Š krilje pri turističnemu kozolčku, kjer je smerokaz za Petelinove doline, zavijemo na desno in se še nekaj sto metrov peljemo po asfaltirani cesti. Ko se začne makadamska cesta, nas vodi kažipot do Petelinovih dolin. Od vasi Š krilje, do Petelinovih dolin je 6km.


ZEMLJEPISNA LEGA PETELINOVIH DOLIN IN NJENE ZNAČILNOSTI
 
Celotno območje krasijo mnoge gorske planote, ki imajo precej značilnosti krasa. Vrhovi so poraščeni z mešanimi gozdovi. Prevladuje zdravo planinsko podnebje. Poletja so razmeroma topla, zime pa hladne s precej snega in sonca.
Mokrc s sotesko Iške in Zale štejemo k Dinarskemu gorstvu. Ponaša se z lepimi iglastimi, listnatimi in mešanimi gozdovi. Površina tal je na območju Mokrca izredno razgibana, saj ima mnogo hribov in dolin.
Naj jih naštejemo nekaj : 
 - z vzhodne strani proti Mokrcu: Velike senožeti, Vodičnice, Matajc, Repičnik, Mravljinčji hrib, Leskov plaz, Liberšca, Plana, Skedenjnca - kjer je lepa kraška jama;
 - z vrha Mokrca na zahodno stran: Lepe doline, Mrzle doline, Lomnik, Krvavski grič, Veliki in Mali Malinjek, Mrzli grič, Srnjak Zatreb, Lisec, Gabrovica, Sive doline, Hauptmanove doline, Medvedja dolina, Colnerca, Tolsta peč, Velika reber itd., do soteske Iške in do Iškega Vintgarja.

Mokrc ima veliko neusahljivih studencev kot so npr. Colnarica, na Ustju, pod Gabrovico v Sivih dolinah, Mrzlica, kar dva na Repičniku in Klančarica. Pitno vodo lahko dobimo tudi v gozdarski hiši, ki je na gozdni planoti nad studencem Klančarica.

Gozdove Mokrca poživlja številna divjad: medved, jelen, vepri, srnjad, gamsi, lisice, različne ptice itd.

Starejši prebivalci pravijo, da Mokrc napoveduje dež. Našim krajem se približujejo padavine, ko opazimo, da se po vrhovih Mokrca pasejo meglice. Ljudsko izročilo govori, da je zaradi tega pojava nastalo tudi ime Mokrc.