Slovenci smo edinstveni po tem, da imamo državni praznik posvečen kulturi in ga slavimo na dan smrti. V Bibliji je zapisano: moja smrt je moje rojstvo. Prešeren se je rojeval v narodni zavesti vzporedno z naraščanjem zavedanja o narodovi samobitnosti. Prešernov pesniški opus se je prepletal z
...