Slovenci smo edinstveni po tem, da imamo državni praznik posvečen kulturi in ga slavimo na dan smrti. V Bibliji je zapisano: moja smrt je moje rojstvo. Prešeren se je rojeval v narodni zavesti vzporedno z naraščanjem zavedanja o narodovi samobitnosti. Prešernov pesniški opus se je prepletal z
... 

V letu, ki se izteka je Vlada uvedla neoliberalni kapitalistični model, ki razgrajuje družbene in socialne mreže, povečuje človeško trpljenje, omogoča roparsko, deloma z zakoni utemeljeno prelivanje kapitala v roke vse manj ljudi, zmanjšuje število in vrednost delovnih mest, razgrajuje sistem
...