75let rasica


NEKAJ PODATKOV IZ LETA 1941 O RAŠIŠKI ČETI


26. 6. je že obstajala Gameljska partizanska skupina,

14. 7. pa na Šmarni gori šmarnogorska partizanska skupina,

23. 7. sta se ti dve združili na pobočju velikega vrha

24. 7. Pa se je ta združila še s črnuško skupino na kraju Prepadi pod Dobenim; nato so se premaknili na Rašico v gozd Zakotje, kjer je RAŠIŠKA ČETA dobila četno vodstvo (Stane Kosec, Miha Novak, Mile Špacapan in Maks Pečar) in si postavila taborišče. Na začetku je imela 30 borcev, sredi avgusta pa 56. Dotlej je delovala samostojno.

15. 8. So se v taboru Rašiške čete zbrale še ostale enote Kamniškega bataljona, skupaj 100 borcev, komandant dr. Marijan Dermastia, komisar Zvone Šturm.


17. 8. So zaprisegli borci 4 čet: rašiške, Mengeško-moravske, Radomeljske in Kamniške.

RAŠIŠKA ČETA je izvedla več akcij, okupator pa je streljal talce.
Konec avgusta: Nemci so porušili nekaj hiš, odgnali tri domačine.

3. 9. So Nemci izsiljevali Rašičane in iskali partizane.

18. 9. so borci Rašiške čete uničili izvidnico 5 Nemcev.

20. 9. Nemci vdro v Rašico, odvedejo vse prebivalce in vas požgejo.

27. 9. Je Nemcem uspelo v več akcijah razbiti četo, toda ne uničiti; s terorjem so Nemci samo začasno pridušili večji odpor;

28. 9. Je borce rašiške čete obiskal dr. Aleš Bebler, v začetku oktobra se je četa umaknila na Samotorico. Pozneje so odšli na Gorenjsko in se vključili v Cankarjev bataljon.