Člani društva Odmev Mokrca – akademski slikar Srečko Papič z Golega ter Mojca in Boris Reven z Iga, smo na pokopališču Ig obnovili spomenik žrtvam pobojev, ki so jih domobranci zagrešili 15. decembra 1943. 

V nekaj stavkih bom na kratko opisal, kaj se je tistega dne dogajalo na Pijavi gorici, ko so izkušeni morilci tja prišli okoli devete ure dopoldne.
Domobranska patrulja se je razdelila v dve skupini. Prva skupina se je napotila k Svetetovi hiši, druga pa proti gostilni ''Kandare'. Medtem, ko so 19 - letno Ančko Svete peljali v gostilno ''Čot'' na zaslišanje, je druga likvidatorska skupina mučila najemnici Kandaretove gostilne,
34 - letno Danico Adamič in Nežko Pugelj, obe doma iz Ponikev pri Dobrepolju. Po končanem mučenju, so ju ob gostilni ustrelili in zakopali v komaj 20 cm globok grob, ki so ga izkopali domobranci in to tako, da so deli udov gledali iz zemlje. To naj bi bilo svarilo za vse druge.
Po tem zločinu so k ''Čotu'' poleg Ančke Svete prignali še Antona in Ivanko Kastelic, Pepco Dolinšek - mater treh majhnih otrok in Manco Škrjanc, ter jih po enournem zaslišanju odpeljali na Škofljico. Manca Škrjanc ni bila na njihovem seznamu, temveč njena hči Ana. Ker pa jim je hčerka pobegnila so odpeljali mamo. ''Pomembno je le število in da teče kri.''
Še isti dan ponoči so vse žrtve odpeljali na barje, jim zaradi kričanja in jokanja vsem zavezali usta in jih pobili s krampi in lopatami, ter jih na pol žive vrgli v jamo in zagrebli. Pri prekopavanju po vojni, so videli, da so imele žrtve roke zvezane z električno žico in zamašena usta.
Tone Dolinšek je bil partizan, sekretar rajonskega odbora za Struge - Dobrepolje. Mesec dni po ženini smrti, ga je ustrelil črnorokec Ivan Kožar. Tako so trije Dolinškovi otroci ostali brez staršev.

Spomenik je bil že nekaj let v zelo slabem stanju, saj do sedaj ni nihče pokazal interesa za njegovo obnovo. V prenovo smo vložili veliko truda in prostovoljnih ur.

Akademski slikar Srečko Papič je obnovil vse črke na spomeniku in spominski plošči, ki je pritrjena na zidu pokopališkega objekta. Ob spomeniku smo nasadili cvetje, zamenjali pesek, okrasili spomenik s cvetličnim aranžmajem in s svečami. Denarna sredstva za obnovo je prispevalo društvo Odmev Mokrca.
 Zapisal: Boris Reven
Foto: Lea Sever