V letu, ki se izteka je Vlada uvedla neoliberalni kapitalistični model, ki razgrajuje družbene in socialne mreže, povečuje človeško trpljenje, omogoča roparsko, deloma z zakoni utemeljeno prelivanje kapitala v roke vse manj ljudi, zmanjšuje število in vrednost delovnih mest, razgrajuje sistem izobraževanja in raziskav, vse več denarja pa namenja krepitvi represivnih organov.

Pogovor med političnim razredom (t.i. politično elito) in družbeno sredino je bolj podoben pogovoru gluhih, kot demokratičnemu dialogu. Komunikacijske prekinitve in zlasti dogodki zadnjih devetih mesecev nam pravijo, da v družbi obstajajo razlike v vrednotenju in doseganju skupnih ciljev.

To so temeljni vzroki nezadovoljstva državljanov, ki postavljajo vse bolj jasne zahteve, vodilna elita pa jim je vse bolj nenaklonjena, zato krepi represivne ukrepe in prekomerno demonstrira silo.

Kaj se nam obeta v letu 2013

Komunikacijski šum med vladajočo koalicijo in družbeno sredino se bo krepil. Proračun bo kratkoročno saniran z odprodajo preostale "srebrnine", dodana vrednost v gospodarstvu se bo zmanjševala, družbene razlike pa povečevale. Zadolženost države se bo povečala nesorazmerno v odnosu na rast ali celo recesijo BDP. Obstaja velika verjetnost intenziviranja družbenih nasprotij in turbulentno družbeno dogajanje. Svetonazorska podstat, korporativni kapital in zunanji zavezniki vladajoče stranke dajejo malo upanja, da bo vlada odstopila od začrtane politike. Sodelovanje pozicije in opozicije bo zaradi strankokracije omejeno ali nemogoče, dokler je pogoj za sodelovanje, da se opozicija podredi poziciji. Velika verjetnost je, da bo sedanja vladajoča koalicija pri tem vztrajala do njenega konca. Ta konec je težko umestiti v leto 2013, zato lahko pričakujemo nadaljevanje razgradnje civilne družbe in socialnih omrežij, povečevanje razlik med državljani in zmanjševanje njihovih pravic, vključno ustavnih. Sočasno se bo krepil upor vseh družbenih dejavnikov. Upajmo, da bo politika imela toliko razumevanja za zahteve državljanov, da izražanje nezadovoljstva ne bo preseglo meja demokratičnega dialoga in preraslo v neobvladljivo rušilno moč.

V letu 2013 želim državljanom Slovenije, da državljanska pobuda postane enakovreden partner odtujeni politični eliti (izraz uporabljen pejorativno) in jo prisili v dialog v dobro vseh. 

 
Člani društva Odmev Mokrca se pridružujemo legitimnim pobudam naroda.

                                                                        
                                                                                                                                                  Ivan Kukec