"Darovali so ti zadnji dih.
Spoštuj njihovo smrt - domovina!"
 
V času letošnjega poletja so neznano osebo ali morda celo več oseb zmotili smerokazi proti Petelinjim dolinam. Motili so jih do te mere, da so se jih odločili odstraniti, seveda brez privolitve društva Odmev Mokrca, ki je table postavilo in vanje vložilo svoja finančna sredstva. Očitno je bilo dejanje naporno, saj je član društva našel rdeče pločevinke opojnih substanc, ki so osebi nudile dodatni pogum za izpolnitev naloge, ki si jo je zadala. Žal pa je v naglici za seboj pozabila tudi pospraviti.

V društvu želimo opozoriti, da so takšna dejanja napačna iz več razlogov. Kot prvo so bili poškodovani predmeti, ki niso bili v lasti dotične osebe in se je zanje trudila večja skupina ljudi. Ne gre le za materialno škodo, ki seveda ni zanemarljiva, ampak tudi za trud in čas, ki je bil vložen v postavljanje smerokazov, ter ne nazadnje naša čustva hvaležnosti in spoštovanja, katera gojimo do spomenikov narodno osvobodilnega boja. Drugi razlog, ki ga navajamo proti takšnemu početju je škoda naravi, ki je seveda večkratna. Pojavi se pri izdelavi novih in starih tabel, vožnji z avtomobili, med samim postavljanjem smerokazov ter z odmetavanjem odpadkov, ki jih je pridelala oseba, katera se je potrudila z odstranjevanjem. Kot zadnji razlog pa navajamo škodo osebi, ki je to povzročila in je z opojnimi substancami še dodatno prizadela nekatere svoje ključne notranje organe.

Smerokaze bo društvo ponovno postavilo. Osebo ali osebe, ki bi jih smerokazi motili, pa pozivamo naj se oglasijo na sestanku upravnega odbora društva, kjer bodo svoja čustva in razloge za odstranitev lahko predstavili. Prepričana sem, da bomo skupaj odkrili rešitev, ki bo zadovoljiva za vse in ne bo vključevala poškodovanja tuje lastnine ter ne bo prizadela čustev članov našega društva, ki gojijo do ljudi, ki so za našo domovino darovali vse, vključno s svojim življenjem, globoko spoštovanje.

V imenu društva Odmev Mokrca,
Mojca Poredoš